baner-1

Biserica evanghelică și incinta fortificată Dacia

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
 

Atracţia locului este biserica evanghelică fortificată, aşezată la intersecţia celor două artere principale ce străbat aşezarea, din care una duce la situl UNESCO de la Viscri. Iniţial, în cursul secolului al XIII-lea, a fost ridicată ca o bazilică cu trei nave şi cor semicircular, fără turn. Însă, mai târziu, în jurul anului 1500, navele laterale au fost demolate, iar arcadele dintre nave obturate, corul refăcut cu închidere poligonală şi, peste el, ca şi peste navă, s-a ridicat un nivel fortificat, dotat cu găuri de tragere, după ce contraforturile au fost legate între ele cu arce. Nava a primit alte bolţi, în leagăn, cu penetraţii, având imitate în culoare reţeaua unei bolţi gotice târzii, iar corul cu formă de plasă, cu terminaţiile inferioare sprijinite aparent pe console. Dar, biserica nu ni s-a transmis în această formă, pentru că, în 1845, comunitatea saşilor a decis noi lucrări la ea. A fost demolat atunci nivelul superior al navei, fortificat, prelungiţi pereţii spre vest, şi a fost adoptat turnul cu patru nivele şi fleşa înaltă, care se poate admira şi astăzi de la distanţă.

La interior, corul are încă strane renascentiste, de la 1526, purtând amprenta decorativă a atelierului sighişorean al lui Johannes Reichmut, dar şi piese din secolul al XIX-lea, având forme  clasiciste sau neogotice: amvonul, orga şi altarul, ultimul realizat de Michael Wolf din Sighişoara (sculptor) şi Josef Lob din Viena (pictor).

În jurul bisericii s-a dezvoltat, se pare că din veacul al XV-lea, o incintă de 6-8 m înălţime, de plan rectangular, flancată la colţuri de turnuri patrulatere acoperite de coifuri piramidale. Din ea a fost demolată, în secolele XIX-XX, partea sud-vestică.

2109 Total Vizualizări 4 Astăzi
Back to Top