baner-1

Atracţii turistice

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
 

Cetatea RupeaCetatea Rupea

Cetatea Rupea, aşa cum ni se înfăţişează astăzi, acoperă o suprafaţă de aproape 11 ha cu ziduri, turnuri şi curţi interioare. Datorită poziţiei dominante pe care o ocupă în apropierea drumului european E 60, în dreptul oraşului, este o prezenţă remarcabilă de la mare distanţă…

RupeaBiserica evanghelică și incinta fortificată Rupea

Monumentul, aflat în partea nord-estică a pieţei oraşului, este astăzi parţial ascuns de clădiri contemporane. În perioada catolică, se ştie că avea hramul Sf. Iacob, însă menţiunile documentare directe mai vechi lipsesc…

FiserBiserica evanghelică și incinta fortificată Fișer

La 8 km de Rupea, spre Sighişoara, găsim biserica ev. din Fişer. Începuturile acestei construcţii, aflate pe un loc mai înalt din partea nordică a satului, sunt necunoscute, fiind atribuite doar larg secolului al XV-lea…

BunestiBiserica evanghelică fortificată Bunești

Comunitatea medievală a fost dominată de către o familie grevială până imediat după mijlocul secolului al XV-lea. Biserica s-a construit ca o bazilică cu trei nave. A fost apoi refăcută în stil gotic, mai întâi corul poligonal şi sacristia, apoi cu o singură navă, ritmată de contraforturi în trepte…

ViscriBiserica fortificată Viscri – patrimoniu UNESCO

Complexul este unul dintre cele care figurează pe listele patrimoniului UNESO din România. Istoria folosirii locului ca fortificaţie este aglomerată. Iniţiativa primară a aparţinut unor greavi anonimi, care au reuşit, cândva către a doua jumătate a secolului al XIII-lea, să edifice o micuţă capelă, pe axa căreia, la vest, au aşezat un donjon, ambele protejate de o curtină simplă, fără elemente de flancare….

CritBiserica fortificată Criț

La Criţ, ansamblul fortificat al saşilor dispune de o biserică sală spaţioasă, cu turn vestic, înălţată între anii 1810-1813. Dimensiunile sale sunt probabil apropiate de cele ale mai vechii biserici medievale, închinată Sf. Cruci, amintită în 1466, pe care a înlocuit-o…

MesendorfBiserica fortificată Meșendorf

Este una dintre puţinele localităţi ale regiunii care şi-a păstrat un singur nume comun tuturor etniilor care-l locuiesc. Deşi primul său nume (Poteluky = Ţarina Popii) ar sugera prezenţa unei biserici timpurii, lucrurile sunt complicate prin aceea că aparţinuse unui domeniu ecleziastic, respectiv Mănăstirii cisterciene de la Cârţa, numele ar putea să facă trimitere către această stare de lucruri….

RoadesBiserica fortificată Roadeș

Deşi istoria documentară a localităţii nu este foarte timpurie, monumentele ei istorice mărturisesc altceva. Biserica parohială a Sf. Ioan deţine elemente de la o fază din secolul al XIV-lea, concentrate la navă şi probabil la prima fază a clopotniţei…

CataBiserica evanghelică fortificată Cața

„Satul pisicilor” (Katzendorf) apare relativ tardiv în informaţiile scrise (în jurul anului 1400), dar vechimea mai mare cu peste un secol este trădată imediat de aspectul bisericii sale. Edificiul este unul dintre cele care a conservat foarte bine structura bazilicală a navei (sfârşitul secolului al XIII-lea), cu arce semicirculare şi cu turn pe faţada de vest…

DrauseniBiserica evanghelică fortificată Drăușeni

În mod tainic, privilegiul regelui Andrei al II-lea, care delimita teritoriul privilegial al saşilor (1224), menţionează locul ca fiind extrema sa de est. Arheologii au descoperit urme ale unei mici capele cu absidă semicirculară (la nord de nava centrală), pe care au datat-o în secolele XII-XIII, stârnind totodată un val de controverse, legat de constructorii ei: secuii ori saşii…

BeiaBiserica evanghelică fortificată Beia

Beia păstrează mai vechea biserică parohială medievală (dedicată probabil Sf. Ursula), devenită biserică luterană până la finele veacului al XVI-lea. Dar, în lipsa unor cercetări mai aprofundate, începuturile ei nu se cunosc cu mare precizie, rămânând să fie atribuite larg secolului al XIV-lea.

Ionesti

Biserica unitariană fortificată Ionești

Pornită de la un nucleu demografic diferit, şi-a schimbat aproape complet populaţia iniţială: saşii au dispărut, maghiarii sunt majoritari De la „satul Eyanis” (1334), s-a ajuns, în 1448, la Janosfalva. Numele poate proveni de hramul bisericii (Sf. Ioan)…

UngraBiserica fortificată Ungra

La această localitate, trebuie să avem în vedere atât o biserică evanghelică fortificată, cât şi o cetate. Ultima a fost situată pe locul cimitirului evanghelic de astăzi, pe dea­lul denumit Burchrech. Ocupa iniţial un perimetru poligonal neregulat de circa 110 x 70 m.

Ticusu VechiBiserica evanghelică fortificată din Ticușu Vechi

Satul medieval, pomenit prima oară la 1373, a ridicat în centrul său o biserică pe care a şi fortificat-o. Dar, acea construcţie, care a cunoscut refaceri în jurul anului 1500, a fost foarte afectată la cutremurul din 1802. Aşa că, în anii 1804-1806, s-a edificat un nou turn-clopotniţă, iar între 1823 şi 1825, şi o biserică nouă…

CoborBiserica evanghelică fortificată Cobor

Una din uliţele de răsărit ale satului şerpuieşte spre biserica reformată, pe care se întrezăreşte mai întâi unul din turnurile incintei dezvoltate în jurul său. Aici, aşezarea veche, pomenită prima oară la 1206, a avut o istorie foarte zbuciumată.

RacosCastelul Sükösd-Bethlen (Racoșu de Jos)

Amplasat acum la întretăierea a două străzi ale localităţii, castelul se remarcă prin ţinuta-i încă impunătoare, specifică arhitecturii Renaşterii târzii. Descrie o planimetrie dreptunghiulară, cu laturile lungi pe sud şi pe nord, la colţuri cu turnuri circulare…

JibertBiserica evanghelică Jibert

Biserica medievală, ridicată de către comunitatea săsească, a dispărut încă din perioada 1676-1868, dar datele despre ea se recuperează treptat. Acum se cunosc mai multe lucruri despre fortificaţia din jurul bisericii…

DaciaBiserica evanghelică și incinta fortificată Dacia

Atracţia locului este biserica evanghelică fortificată, aşezată la intersecţia celor două artere principale ce străbat aşezarea, din care una duce la situl UNESCO de la Viscri. Iniţial, în cursul secolului al XIII-lea, a fost ridicată ca o bazilică cu trei nave şi cor semicircular, fără turn.

HomorodBiserica evanghelică fortificată Homorod

Biserică romanică târzie care a fost fortificată. Deasupra vechiului cor a fost ridicat un turn, socotit – poate impropriu, donjon. Atât timp cât datarea sa nu este asigurată, nici posesorul său nu este cunoscut, ar fi greu de acceptat această funcţie fără rezerve…

JimborBiserica evanghelică fortificată Jimbor

Biserica ev. maghiară din Jimbor, o construcţie sub formă de sală închisă cu cinci laturi  la răsărit, provine din secolul al XV-lea, dar suferit o serie de transformări care i-au afectat structura. De la ea provine un altar pictat în 1520, ce a fost transferat în 1909 la Muzeul de Artă din Cluj…

Cetate-JimborCetatea de pe deal de la Jimbor

În 1469, vicevoievodul Ioan de Rede, emite un act din Zombor. 1486, „Sombor” era o localitate din scaunul Rupea. Numele său poate fi interpretat într-o manieră neaşteptată, contrarie celei îndeobşte avansată, cu origine străveche, maghiară (eponim). Ar putea fi vorba şi de o maghiarizare a numelui german de Sommerburg

MercheasaBiserica evanghelică fortificată Mercheaşa

Fiecare comunitate a ales un alt apelativ, care pare a trimite către o parte din vechea sa istorie. Dacă saşii i-au spus „Streitfort”, s-au gândit probabil la o formă de apărare. Ungurii au accentuat valenţa de târg, prin „Mirkvásár”…

Hoghiz CalvBiserica reformată de la Hoghiz

Biserica reformată de la Hoghiz este o construcţie de zid care poate fi datată în secolul al XVIII-lea, ea fiind marcată deja la Ridicarea iosefină (1769-1773), în jumătatea de est a satului. Se crede îndeobşte că iniţiativa înălţării ei a avut-o Bethlen Kata, în anul 1749…

Hoghiz UnitarianaBiserica unitariană de la Hoghiz

Biserica unitariană de la Hoghiz, din partea sudică a aşezării, este recunoscută drept  moştenitoarea unei biserici parohiale care a funcţionat aici în Evul Mediu. Balázs Orbán (1868) susţinea că ea ar fi fost vechea biserică fortificată a saşilor, mult transformată după ce a fost supusă unui asediu în vremea lui Gheorghe Rákóczi II (1621-1660)…

Hoghiz CastelCastelul Kalnoky din Hoghiz

În vecinătatea imediată a castelului Haller, la acelaşi număr chiar, se desfăşoară clădirile castelului Kalnoky – corpul principal şi anexele, cu trăsături arhaice, unele cu certitudine amintind de Renaştere: latura dreaptă (parter peste demisol) cu deschideri rectangulare nu foarte largi, flancată la colţuri de două bastioane poligonale cu două niveluri, ce poartă acoperişuri piramidale…

Hoghiz CastCastelul Haller din Hoghiz

Aşa-numitul castel Haller (după familia Haller de Hallerkő) (nr. 75) – este aşezat într-un parc pitoresc, cu vegetaţie bogată, dominat încă de stejari seculari. Adăposteşte acum şcoala generală. Se crede despre el că a fost ridicat în anul 1553, chiar pe ruinele unei mănăstiri medievale (fapt încă nedovedit), şi că a ajuns pentru un timp să fie locuit de Gabriel Bethlen…

BogataRezervația Pădurea Bogății

Pădurea Bogata îşi trage numele de la pârâul omonim, care o străbate pe zece km. Aglomerează mai multe bogăţii diferite, în afara celor istorice: geologice, fizico-geologice, peisagistice, botanice şi forestiere. Pădurea seculară, transformată în rezervaţie, ocupă zona centrală a Munţilor Perşani, întinzându-se 17 km, de-a lungul apei, şi o arie de 85 km2…

BazaltMunții Perșani și coloanele de bazalt de la Racoș

Munții Perşani, aparţin masivului Carpaţilor Orientali, ocupând o suprafaţa apropiată de o mie km2. Valea Şinca şi a Bârsei, îi desparte de Munţii Făgăraşului şi Piatra Craiului. Spre nord, se prelungesc pe nesimţite cu Munţii Harghitei …

44533 Total Vizualizări 3 Astăzi
Back to Top